Toezichthoudende autoriteit

FOD Economie
Algemene Directie Economische inspectie
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
telefoon: 02/277 54 84
https://meldpunt.belgie.be